خرید قسطی لپ تاپ با کمترین پیش پرداخت و کمترین کارمزد ماهیانه

 

کارمندان دولتی ، خصوصی ، بازنشستگان و دارندگان پروانه یا جواز کسب که حداقل سن 25 سال و حداکثر 70 سال دارند ، میتوانند از این طرح اقساط استفاده کنند.

داشتن چک صیادی بنفش بدون برگشت و معوقه تسهیالتی الزامی میباشد.

 

تسهیلات حداقل 20 میلیون و حداکثر 80 میلیون تومان می باشد .

مدت زمان بازپرداخت 12 ، 18 و 24 ماهه میباشد.

جدول اقساط

 • کارمزد اولیه بعنوان هزینه عملیات دریافت میشود .
 • شما میتوانید اقساط خود را با فاصله زمانی هر ماه یا دو ماه یکبار یا سه ماه یکبار پرداخت کنید.
 • به غیر از چک اقساط یک برگه چک بعنوان ضمانت نیز دریافت میشود که در قرارداد عنوان ضمانت درج میگردد و با پرداخت آخرین قسط میتوانید چک ضمانت را دریافت نمایید .
 • برای تسویه حساب ماهانه نیاز به 13 برگه چک ( 12 برگه برای اقساط و یک برگه ضمانت لازم است).
 • برای تسویه حساب دو ماه یکبار نیاز به 8 برگه چک ( 7 برگه برای اقساط و یک برگه ضمانت لازم است).
 • برای تسویه حساب سه ماه یکبار نیاز به 5 برگه چک ( 4 برگه برای اقساط و یک برگه ضمانت لازم است).
اعتبار درخواستی کارمزد اولیه پیش پرداخت هر ماه 2 ماه یکبار 3 ماه یکبار
20,000,000 300,000 4,000,000 1,910,700  3,857,000  5,839,000 
25,000,000 375,000 5,000,000 2,388,300  4,821,000  7,298,000 
30,000,000 450,000 6,000,000 2,866,000  5,786,000  8,758,000 
35,000,000 525,000 7,000,000 3,343,600  6,750,000  10,217,000 
40,000,000 600,000 8,000,000 3,821,300  7,714,000  11,677,000 
45,000,000 675,000 9,000,000 4,298,900  8,678,000  13,136,000 
50,000,000 750,000 10,000,000 4,776,600  9,642,000  14,596,000 
55,000,000 825,000 11,000,000 5,254,200  10,607,000  16,055,000 
60,000,000 900,000 12,000,000 5,731,900  11,571,000 17,515,000 
65,000,000 975,000 13,000,000 6,209,500  12,535,000  18,974,000 
70,000,000 1,050,000 14,000,000 6,687,200  13,499,000  20,434,000 
75,000,000 1,125,000 15,000,000 7,164,800  14,463,000  21,893,000 
80,000,000 1,200,000 16,000,000 7,642,500 15,427,000  23,353,000 
برای نمایش کامل جدول ، لطفا تلفن همراه خود را به حالت افقی درآورید.
 1. تصویر کارت ملی و شناسنامه
 2. تصویر برگه چک
 3. فیش حقوقی مهر شده ماه قبل (برای مثال اگر در ماه آذر هستیم فیش حقوقی آبان ماه دریافت گردد)
 4. کپی حکم کارگزینی مهر شده و یا قرارداد مهر شده
 5. صفحه اول دفترچه بیمه یا یوزر و پسورد سامانه بیمه
 1. تصویر کارت ملی و شناسنامه
 2. تصویر برگه چک
 3. فیش حقوقی مهر شده ماه قبل (برای مثال اگر در ماه آذر هستیم فیش حقوقی آبان ماه دریافت گردد)
 4. لیست سابقه بیمه مهر شده یا یوزر و پسورد سامانه بیمه
 5. قرار داد یا گواهی اشتغال به کار رسمی از محل کار 
در صورت ارایه گواهی اشتغال به کار بایستی موارد زیر رعات شود ،
 نام نام خانوادگی و شماره ملی و شماره بیمه و میزان حقوق متقاضی حتما در برگه درج شود.
گواهی حتما در سربرگ رسمی شرکت با مهر و امضا یک از مدیران مجموعه با شماره و تاریخ و خطاب به واسپاری هامرز نوشته شود.
 1. تصویر کارت ملی و شناسنامه
 2. تصویر برگه چک
 3. فیش حقوقی مهر شده ماه قبل (برای مثال اگر در ماه آذر هستیم فیش حقوقی آبان ماه دریافت گردد)
 4. تصوبر حکم بازنشستگی مهر شده 
 5. صفحه اول دفترچه بیمه یا یوزر و پسورد سامانه بیمه
 1. تصویر کارت ملی و شناسنامه
 2. تصویر برگه چک
 3. تصویر جواز کسب و یا پروانه فعالیت
 4. تصویر سر در محل کسب
 5. تصویر دستگاه پوز بهمراه 10 تراکنش آخر
 6. گردش حساب 3 ماهه اخیر حساب پرکاربرد ( ترجیحا متصل به پوز) که تمام صفحات آن مهر شده توسط بانک و جمع بستانکاری آن در صفحه آخر مشهود باشد.

فرم درخواست اعتبار سنجی

توجه کنید شماره همراه بایستی به نام فرد صاحب چک باشد.
توجه کنید شماره همراه بایستی به نام فرد صاحب چک باشد.
انواع فایل های مجاز : jpg, png., حداکثر اندازه فایل ها.
انواع فایل های مجاز : jpg, png., حداکثر اندازه فایل ها.
انواع فایل های مجاز : jpg, png., حداکثر اندازه فایل ها.
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, rar, zip., حداکثر اندازه فایل ها.
  اگر کارمند هستید حکم کارگزینی یا قرارداد یا گواهی اشتغال به کار و اگر بازنشسته هستید حکم بازنشستگی و اگر دارای شغل آزاد هستید پروانه کسب با جواز کسب را آپلود کنید
  فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, rar, zip., حداکثر اندازه فایل ها.
   اگر کارمند هستید فیش حقوقی و لیست بیمه خود و اگر دارای شغل آزاد هستید گردش حساب جاری خود را آپلود کنید

   موجودی لپ تاپ

   -3%
   28,200,000 تومان
   متاسفانه در حال حاضر موجود نیست

   موجودی لپ تاپ

   متاسفانه در حال حاضر موجود نیست
   -3%
   28,200,000 تومان