آدرس :

قم، شهرستان : قم، قم، بلوار غدیر، مجتمع تجاری بازار شهر ( هایپر استار )، طبقه: همکف، واحد: G13،

کد پستی :

3711640048

تلفن :

09036057229 – 09934033811 – 02533550980